Værdigrundlag

Værdihjul

Vision, værdier og målsætning for Odense Giants Softball Klub


Vision

Odense Giants Softball Klub er en klub, hvor succes måles på at have så mange medlemmer som muligt, så længe som muligt. Det skal være sjovt, trygt og udviklende at spille Softball i Odense Giants.

Vi lægger stor vægt på at alle trives i klubben, både medlemmer og forældre. Ydermere er det vigtigt at den sportsmæssige og social udvikling går hånd i hånd.


Klubværdier


Klubånd 

 • Vi repræsenterer vores klub med gejst, vilje og stolthed.
 • Trænere, forældre, bestyrelse og medlemmer er forpligtet til at udvise engagement og loyalitet i alle klubbens gøremål.
 • Vi husker at sige tak og rose hinanden.


Respekt

 • Vi accepterer hinandens forskelligheder og er rummelige i vores tilgang til hinanden.
 • Vi respekterer vores modspillere og dommere - og spiller “fairplay”.
 • Vi taler altid ordentligt til hinanden.
 • Vi passer på klubbens udstyr og materialer og rydder op efter os.
 • Vi kommunikerer åbent og loyalt gennem hele klubben.
 • Vi overholder aftaler og forpligtelser.
 • Vi møder altid velforberedte og motiverede op.

Fællesskab

 • Vi har lyst til at være sammen.
 • Vi bidrager alle til fællesskabet på og udenfor banen, for både holdet og klubben.
 • Vi hjælper hinanden på tværs af hold.
 • Vi deltager i klubbens arrangementer. 
 • Vi er én klub.

Målsætning

 • At udbrede kendskabet, glæden og interessen for Softball.
 • At være en klub hvor alle kan spille Softball på det niveau der evnes og ønskes.
 • At markere Odense Giants som en velfungerende klub, der er kendt for sit gode fællesskab.
 • At styrke klubånd og fællesskab gennem et tæt samarbejde og stærkt socialt samvær mellem spillere, hold, forældre og trænere.
 • At vi har gode og kvalificerede trænere
 • At have hold i alle årgange.
 • At det skal være sjovt, trygt og udviklende at spille Softball i Odense Giants.
 • At alle trives i klubben.