Kørselsgodtgørelse

Her finder du klubbens køreseddel (pdf-fil) til dækning af transportudgifter i forbindelse med udekampe.


Det er også muligt at downloade Excel version af køresedlen, så den kan udfyldes elektronisk.

Køresedlen skal sendes til kassereren senest 7 dage efter kørslen.

Mail: [email protected]


Kørselsregler for ALLE hold.


Alt kørsel til kampe, stævner, DM og slutspil er indregnet i kontingentet, så længe følgende regler følges:


  • Chaufførerne udfylder selv et kilometerregnskab og sender det til klubbens kasserer, senest 7 dage efter kørslen. 


  • Der afregnes med 1,5 kr. pr./km. 


  • Alle kørsler beregnes fra/til Søren Eriksens Vej. 


  • Chaufføren betaler selv for broafgift (husk kvittering)


  • Der refunderes maks et beløb for broafgift svarende til prisen for Brobizz/PayByPlate.

 

  • På alle hold regnes med 1 bil pr. 4 spillere (træner og holdleder tæller som spillere), dog max. 3 biler pr. hold. Det betyder at bilerne skal fyldes. Er der så mange spiller eksempelvis til DM at der er brug for flere biler, deles beløbet fra de 3 biler ligeligt mellem dem. 


  • Vælger man at kører selv (som forældre/tilskuere, kun med egne børn) refunderes kørslen ikke. 


  • Træningskampe bliver ikke refunderet. 


  • Kørsel til Talentudvikling søger chaufførerne selv via Forbundet. 


  • Holdopdeling/forældremøde til Juniorturen er ikke omfattet af refusionsordningen.


Seneste opdatering 9/3 2021

Bro