Tobakspolitik

Tobakspolitik i Odense Giants Softball Klub.Fra d. 1/10 2020 er det ikke længere tilladt at ryge eller bruge andre tobaks- eller nikotinprodukter på Odense Giants Softball Klubs udendørs anlæg. Dette gælder for alle aktiviteter såsom 

træninger, kampe, stævner og arrangementer.

Formål:

Tobakspolitikken i Odense Giants skal være med til at:

  • Indføre et tobaksfrit og sundt sports- og foreningsliv.
  • Beskytte unge og medlemmer mod brugen af tobak og passiv rygning.
  • Sende et tydeligt signal om, at et tobaksfrit foreningsliv er normen.
  • Odense Giants´s medlemmer og brugere skal kunne færdes i et røgfrit miljø uden de gener og sundhedsfarer, som passiv rygning medfører, samt afskærmes fra røgfrie tobaksprodukter.
  • Støtter op om, at tobak ikke skal være en del det sociale fællesskab.


Tobakspolitikkens område:

Tobakspolitikken er gældende for alle medlemmer, frivillige, forældre og tilskuere i Odense Giants og gælder for alle matrikler. Tobakspolitikken omfatter cigaretter, snus, tygge-tobak, E-cigaretter, pibe og nikotin poser. 

Overholdelse:

Det er bestyrelsen og trænerne i foreningen, der er ansvarlig for at sikre, at tobakspolitikken overholdes. Det forventes, at alle tilknyttede i foreningen respekterer og overholder tobakspolitikken. 

Tobakspolitikken i Odense Giants er gældende fra d. 1.oktober 2020.

Rygeområde:

Odense Giants´s anlæg er røg- og tobaksfrit.

Det er kun tilladt at ryge og benytte andre former for tobaksprodukter udenfor matriklen.

På Søren Eriksens Vej skal man ned på P-pladsen.

På Tarup banen skal man ud på Tarupgårdsvej, da det er en folkeskole. 

Rygestop:

Hjælp og støtter til gratis rygestopforløb. Kontakt Røgfrit Odense på tlf. 24 43 45 05 eller mail rygestop@odense.dk. App’en, e-kvit, kan også anvendes som en støtte til stoppet.


Senest opdateret 25/9 2020